Praktikant hos Kjøller

Praktikant hos Kjøller

Company:Kjøller
Location:Dubai, United Arab Emirates

Er du 21 år eller derover, og har du lyst til at gennemføre et praktikophold i udlandet i forbindelse med dit studie i foråret 2023 - her hos os i Dubai - kan du indsende din ansøgning forneden.

Vi tilbyder en unik mulighed for at få bred indsigt i investeringsbranchen og den danske startupscene.

Kjøller er et dansk funderet investeringsselskab, der har to primære investeringsben; ventures og ejendomme. Porteføljen består i dag af +30 aktive ventureinvesteringer (typisk startups) og en ejendomsportefølje med en balancesum på over 600 millioner kroner. Selskabets investeringsben er opdelt i tre interne forretningsområder:

  • Nye investeringer

  • Portefølje management

  • Marketing

Som praktikant vil du gennem forløbet få bred berøringsflade med hvert af disse tre interne forretningsområder. Opgaverne vil indledningsvist være løst defineret, men over tid vil du komme til at fokusere på de områder, som bedst harmonerer med dine specifikke kompetencer, personlige interesser samt selskabets aktuelle behov.

I udgangspunktet er alle praktikperioder af sammenhængende 6 måneders varighed (dog ikke så perioden overlapper månederne juni, juli og august). Arbejdstiden er mandag-fredag 9-17.

Det er op til praktiksøger selv at arrangere transport, kost og logi i praktikperioden. Vi supplerer med et månedligt økonomisk tilskud svarende til SU-satsen til udeboende på videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til praktikopholdet skal du være velkommen til at kontakte Søren Bay på [email protected] inden du sender en ansøgning.

Læs mere om Kjøller og mød vores team

Magnus Kjøllers AMA 

Mød vores Legal Counsel, Jens Christian Thordal Poulsen

Mød vores Portfolio Manager, Søren Bay

Mød vores Marketing Manager, Frederik Thomsen


Made with TalentTracker.io